mushin38 - Punkt widokowy przy Lisim Wzgorzu by mushin
[Inf|Opis|Log|Tip|Obr|N]
OP15B0

[Info] ^ @

Tradycyjna / Mikro
Gotowa do szukania
Ocena: 0 (0 gl)
Ukryta: 2008-12-17
Ost. log: 2018-04-25 [ :-) ]
Trudnosc: 40%
Teren: 20%

Atrybuty: # Szybka skrzynka; # Mozna zabrac dzieci; # Dostepna dla niepelnosprawnych;


N 54 26.888
E 18 33.310
(54.44813 18.55517)
Polska
0.6: Sopot
4.8: Gdynia
8.8: Chwaszczyno
9.3: Barniewice
10.7: Tuchom

Dodatkowe wpty:

[Opis] ^ @

Na Szlaku Lisow

Zachecam do odwiedzenia tego byc moze mniej popularnego punktu widokowego. Znajduje sie on na Szlaku Lisow (Szlaku Punktow Widokowych), tuz obok Lisiego Wzgorza. Bedzie potrzebne cos do pisania. Wskazowka ponizej: ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ;;'''''''';'''' ''''''''''''''' ''+'''''++':``` .++;``.++,``,+' ++ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ;;'''''++';'''' ''''''''''''''' ++''''''+++:``` .++;``,++.`,+;. '+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ;;''''''+';'''' ''''''''''''''+ +'+''''''+':``` `;+;`,+++',+'.` ,+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ;;'''''++;;'''' ''''''''''''''' +'''''''+'':``` `.++;+:'+++'.`` .+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ;;''''''+';'''' ''''''''''''''' ''+'''''''':``` ``;++;.+++##:`, ++ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ;;'''''+';;;;'' ''''''''''''''' +++'+'''''':``` `.'+++++#;:''++ #+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ;;'''+'++;;'''' ''''''''''+''+' ''+''+''''';.`` .'+;`.;#+.``:## '+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ;;''''++''''''' '''''''''''''++ '''+''''+''':`` :+;;.`;++:``,#+ '+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ;'''''+++';'''' ''''''''''''+'' ''''+'''+''';.. +,,'..#++;..+': '+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````, ;''''''++;;'''' '''''''''+'''++ ++++''''''''',: ;.,'.:+#+',.#:` '+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````, ;;''''+++';'''' ''''+''''''''++ +'+'''''''';;'' :`.+,#++'',;+,` :+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````, ;;'''++++;''''' '''''''''''''++ ++'''++'''':,++ .`.+:#'#'':+'.` ,+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````: ;'''''+++'''''' '''''+''''''+++ '++'++''''':.#; ``.#++,#';;#:`` .+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````: ;'''''''+;''''' '''''+'''''''++ +'+'+''''+':.#: ``.#+;.#';'#,`` .+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````: ;'''''+++'''''' ''''''''''''+++ +''+'+''+++;.#, ``.++:.#''++,`` .# ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````: ;'''''+++'''''' ''''''+''+'+'++ +++'++''''+:.+, ``.'+,.#+'++.`` ,+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````; ;'''+'+'+';'''' ''''''''++''''+ +++'++''''';.+. ```;+,.++'+'.`` ,+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````; ;'''''+++;''''' '+''''''++''++' +'++'++''+++';` ```,+..++'+'``. ;+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````.; ;;''+'+++;''''' '''''''+''+++++ +++'++'''''++;` ```:+,`;#'#;``. '+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````.; ;'''''+++'''''' '''''''+''+++++ +++++''''''+#;` ``.;++,++'#:``: '+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````.; '''''''+''''''' ''''''''''''+'' +++#++'''''+##+ ,`.'++#+#++:`,+ :, ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````.; '''''++++;''''' '''''+''''''''+ +'+++'+'''''+:; +,.++#++++#;,+; .. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````.; ''''''+++'''''' ''''''+'''''+'' ++++++''''''+,` :;.#+:`;++#++;. .` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````.; ''''''++''''''' '''''''''+'+'+' +'+++'+'''''+.` .':#:```.'#+#:` .` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````,; ;''''+++''''''' '+'''''''''+++' +++++++''''''.` .''#,```,+++#++ ;. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````,; ;'''''+++'''''' '''''''+''''+'' '++++''''''''.` .;++,``.+++;.:' +' ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````,; '''''''++';'''' '''''''''+''+++ ++++++''+''';`` `:++,`.'+'#'.`` :' ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````,; ''''+'++''''''' ''''''''++''''+ '+++++'''''+;`` `:##,`,#::+'.`` `+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````:; ''''''+++'''''' ''''''''''''+++ '+++++'''''';`` .+++,.+'.:+',`. :# ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````:; ''''+'+++'''''' ''''''''''++'++ ++++++++++'';`. .#++,.#:`:+',`. #+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````:; '''''++++'''''' '''''+'''+'++++ '++++'+'+++';.. ,#+#,,+,.:+',`: #; ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````:' ''''+++++';'''' '''''''+''+'''' +'+''++'++++'.. :+;#:';..:+',.' +. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````:' ''''+++++'''''' '''''+'+'''''+' ++'++++++++++.. ';,#:+;..:+'..# ;` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````:; ;'''+++++'''''' '''+''''''+'++' +'+'++'+'++'#;, #:.#'#:`.:+'.,# :` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````.;; ''''+++++'''''' ''''''''+'''++' +++''++++++''## +,.+++:..:#;.;+ ,. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````.;; '''+'++++'''''' '''''''''+'++++ ++'++++++++''@# +,.'+#:..:#;.+' .. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````.;' ''''+++++'''''' ''''''''++'++++ +++''++++++'':+ #+.:+#,,.,#:.#; `. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````.;' '''+''+++'''''' ''''''''+''++++ '+++'++++++',.; +++:#+,,:'#;.#: `. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````.;' '''++++++'''''' '''''''+''+++++ +'''+++++#+',.+ :.+''#';+++':#: `. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````.;; '''''++++'''''' ''''''''''++++' ++'+++'+++++,.+ ;.,+++++;.++++, .: ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````.;' ''''''+++'''''' ''''+''''++'++' ++++'+++++';,,+ :..'+####''+++. ,+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````.;; '''++++++'''''' ''''''''''+'+++ ++++'''++++',.+ :..:++.,'++++#; #; ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````.;' ''''+'+++'''''' ''''''+''''++++ '++''+'+++'':,# ,..'#+...,'++++ ;. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````.;' '''++++++'''''' '''+'+'''++++++ ++++++'++++',,# :.,##+,.,..'#+# '` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````,;' ''''+++++'''''' ''''+'''''+++++ +'++++'++++',,# ,.'';+,,,,,'#+# ++ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````,;' ''''+++++'''''' ''+'''''+++++++ ++++++++++'',,# ,.#::+,,,,'+#;` ;+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````:;' '''++++++'''''' ''''+''''+'+++' +'+'++'''++',,+ ,,#,:#,,,:##+;. `. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````:'' '''+'++++'''''' '''''''''+'+'++ '+++++'''++',,# ::'.:+:,:+';#;. `. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````:;' '''''++++'''''' '''''''''+++'+' ++''++'+'+'',,# :''.:#:,;#;:#'. .. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````:;' ''+'+++++'''''' '''++''''++++++ +++++++'+++',,# :+;,;#;:'#,;+'. .. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````;'' '''++++++'''''' '''++'''''+'+++ +''+'''''''',.+ '+;,+#':+'.;+;. .. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````````.;;' '''+++++''''''' ''''''''++'+''+ ++++''++'''',.: ##''##':#;,;+'. .. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````````.;;' '''++++++'''''' ''''+''''++++++ ++++++'''''',.. +#+':#';#;,'+;, .. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````````.;'' ''+++++++'''''' '''+'+'+++++++' +++++'++'''',., '##;,#+;+:,'#;. .. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````````.;'' '''+++++''''''' '''''''++++++++ +++''''''''':,# ##+#+##++,,'#:. ., ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````````..,, ::,,,,,,,..```` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````````.;'' '''++++++'''''' ''''''''''+++++ ++#+++'''''':#; :#::++##'.,+#:. .' ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````.,,,:,: :,::::::,,,:,.` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````````.;'' '''++++++'''''' ''''+'+++++++++ +++#++'+''''+', :#:,:;#+',;##:. .+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````.,,:::::: ::::::::::::,:, .`````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````````.;'' '''++++++'''''' ''''''+'''+++++ ++++++''''''+:. ;#:,:,;##+###;. ,# ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````.,::::::::: ::::::::::::::: :,.```````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````````,;'' '''++++++'''''' '''''''''++++++ ++++++''''''',, :#;,:,,###':#;. ;# ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```,::::::;:;;; ;;::::::::::::: :::.``````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````````,;'' '''++++++'''''' ''''''++'++'++' ++++++'''''':,, :#::,::#+##+#', +# ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `.,:::::;;;;;;; ;;;::;::;:::::: ::::,`````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````````,;'' ''+++++++'''''' ''''''''+'+++++ ++++++''''';,,, :+:,:;##;,###+, #+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ,:::;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;::::::: :::::,````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````````:''' +''++++++'''''' '''++''+++++'++ +'++++'''''',., ;#:,:+##;,,,##; #+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````., ::;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;::: ::::::,.``````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````````:''' '''++++++'''''' '''++'+''++++'+ ++++++++'''',., :#,,:###;,,.+#+ #' ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````.,: :;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;; :::::::,.`````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````````:;'' ''+++++++'''''+ '''''+'++'+'+++ ++++++'''''',., :#:,+++#:,,,;## #' ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````````,::; ;;;;';;''';;';; ;;;;;;;;;;;;;;; ::::::::,`````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````````:;'' '++++++++'''''' '++'+++++'+++'+ ++++++'''''',., ;#:,#'++;.,,:## #' ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````,::;; ;;;'''''''';';; ;;;;;;;;;;;;;;; ;;:::::::,````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````.;''' '''++++++'''''' '+++'+'++++++++ +++++++''''',.. ;#;;#;##;.,,:'# #+ ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````.:::;;; ''''''''+'''''' ;;;;;;;;;;;;;;; ;;;:::::::,```` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````.;''' ''+++++++'''''' '''+'''++++++++ ++'+++++'''',., :#''',#+:..::;# ## ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````.:::;;;' ''''''''''''''' ';;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;:::.``` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````.;;'' '++++++++'''''+ ++''''+'+++++++ ++++++'''''',., :#++',##:.,:;'# ## ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````,:::;;;;' ''''''''''''''' ''';;;;;;;;;;;; ;;;;;;;::::,.`` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````.;;'' '+++++++'''''++ ++''+'+++++++++ +++++++''''':., :+##;,#+,.,:'+# +, ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````.,:::;;'''' ''''+++'+'''''' ''''';;;;;;;;;; ;;;;;;;;;:;:,`` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````.;''' '+++++++'''''++ '''+'+'+++++++' +++++++++''';,: ,:##;;#+,,,;### #: ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```.:::;;;;'''' ''++++'+++++''' ''''';;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;:::.` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````.;''' '+++++++''''''+ '''''+'++++++++ ++++++++''''':: :,##+##+,,,#+'# +: ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``,:::;;;;''''+ +'++++++++++++' ''''';;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;:,` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````.;''' ''+++++++'''''' ++''''+++++++++ '+++++++''''':: ,,;###+#,,;@;:# +: ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `,::;;;;'''''++ +++++++++++++'' '''''''';;;;;;; ;;;;;;;;;;;;::. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````.;''' '+++++++''''''' '''+'''++++++++ +++++++++'''';; :,+++@##:,#+:;# +: ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ,::;;;;''''++++ +++++++++++++++ +''''''''';;;;; ;;;;;;;;;;;;;:, ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````.;''' '+++++++''''''+ +''''+'+'++++++ ++++++++'+''';: ;##+:,#+;:@':;# +: ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````,: ::;;;;''''+++++ ++++++++++++++' ''''''''';;';;; ;;;;;;;;;;;;;;: .`````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````,'''' '+++++++'''''+' ''+'''+''++++++ ++++++++'+''';, ;##',,;#++#;:'# +: ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````,:: ;;;;''''+++++++ ++++++++++++''; '''';'';;';;;;; ;;;;;;;;;;;;;;: ,`````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````,;''' '+++++++'''''+' ''+''+'+++''+++ +++++++++''''': #'#',.:#+##:,;# ': ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````.,::; ;;;''''''++++++ +++++++++++++'' ;;;''''''''';;; ;;;;;;;;;;;;;;; :.````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````,'''' ++++++++'''''+' ''''''+'++'++++ ++++++'+++''''' +;#;,,,####:,;# ': ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````.,::;; ;''''''++++++++ +++++++++++++'' ',,;';;''''';;; ;;;;;;;;;;;;;;; ;,````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````:;''' ++++++++''''''' ''''''+''++++++ ++#++++++++''++ ':#',,,###+::+# ': ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````,:::;;; ;'''''+++++++++ ++++++++++++'', ```.:';;;''';;; ;;;;;;;;;';;;;; ;:````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````:'''' ++++++++''''''+ '''+'+'+++'++++ ++#+++++++'''+# ';#':,,:##+;+## ', ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````.,:::;;;' ''''+++++++++++ ++++++++++'':`` ````.;;;';''''; ;;;;;;;;;;;;;;; ;:.```````````` ``````````````` ``````````````` ``````````:'''' ++++++++''''''' ''''+'+'+++++++ +++++++++++''+# ;;#':,,,'#+#++# ', ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````.:::;;;;'' ''''+++++++++++ ++++++++++;.``` `````,;;';;'''; ';;;;;;;;;;;;;; ;;,```````````` ``````````````` ``````````````` `````````.:'''+ ++++++++''''+'' '''+'++++++++++ ++++++++++++;++ ,'#+::,::###+:# ', ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````,::;;;;'''' '+'++++++++++++ +++++++''.````` `````.:;;;'';'' ';;;;;;;;';'';; ;;:.``````````` ``````````````` ``````````````` `````````.;'''+ ++++++++''''''' ''''++++++'++++ ++#+++'+++++;+' ,;#'::::+##@### ': ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``,::;;;;;''''' +++++++++++++++ +++++'':``````` ``````,;;;''''; ;';;;;;;;';;';; ;;:.``````````` ``````````````` ``````````````` `````````.;'''' ++++++++''''''' '''+++++++++'++ ++##++++++++'@' :;#+;::+##+:'## #, ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `:::;;;;''''''+ +++++++++++++++ +++++;.```````` ``````.;;;'';'' ;';;;;;;;;;;';; ;;;,``````````` ``````````````` ``````````````` `````````.;'''' ++++++++''''''' '''''+'++++++++ ++#+++++++'+##' ::#+;;+###':::# #; ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ,::;;';;''''''+ +++++++++++++++ +'+':`````````` ```````,;;';''' ';;;;;''';'';;' ;;;:.`````````` ``````````````` ``````````````` `````````.;''+' ++++++++''''''' ''''+++++++++++ ++++++++''''+#+ :,+#;+#'+#';::@ #' ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````, ::;;;''''''''++ +++++++++++++++ ++;.``````````` ```````.;;;'''' ;';'''';''''''' ;;;;.`````````` ``````````````` ``````````````` `````````.;'''' ++++++++''''''' '''+++'++++++++ ++++++++++''+#+ ;,##'+#:##';;:# #' ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````,; :;;;''''''+++++ ++++++++++++++' ',````````````` ````````:;;'''' '';''''';';;''' ;;;;,`````````` ``````````````` ``````````````` `````````,;'''+ ++++++++''''''' ''''+++++++++++ '+++++++++'''#' +;;#'#'.+#':;:+ #+ .`````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````,;; ;;;'''''+'+++++ ++++++++++++++; .`````````````` ````````,;;;''' ';'''''';;;'';; ;;;;:`````````` ``````````````` ``````````````` `````````,;''+' ++++++++''''''' '''++'+++++++++ ++++++++'''''+; +;'#+#;,##':,:; ## ..````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````.,:;' ;''''''++++++++ +++++++++++'',` ``````````````` ````````.;;'''' ''';';';';;'''' ;;';:.````````` ``````````````` ``````````````` `````````,;'''+ ++++++++''''''' '+'''++++++++++ ++++++++'''''': +':@##:,##',:,, ## ..````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````.::;'' ''''+++++++++++ +++++++++'+;.`` ``````````````` `````````:;'''' ;''''''''';'''' ';;;;.````````` ``````````````` ``````````````` `````````,''''+ ++++++++''''''' '''+'++++++++++ +++++++'''''';, :+;###,:##::,., ;# .`````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````,::;;'' '''++++++++++++ +++++++++',```` ``````````````` `````````,;'''' ''''''''''''''' '';;;,````````` ``````````````` ``````````````` `````````,''''+ ++++++++''''''' '''+'+'++++++++ ++++++++'+''':, :+;'##:'##,:,,, ,+ ..````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````.,::;;''' ''+++++++++++++ ++++++++;`````` ``````````````` `````````.;;';' ';;'''''''''''' ';';;:````````` ``````````````` ``````````````` ````````.,''''+ ++++++++''''''' '+'''++++++++++ ++++++++''''':, :+';######,.,,, ,' ...```````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````.:::;;'''+ +++++++++++++++ ++++'''.``````` ``````````````` `````````.;'''' ''';''''''''''' '''';;.```````` ``````````````` ``````````````` ````````.:''''+ ++++++++''''''' '''++++++++++++ +++++++++'''':, ;+;:##@###..,,, '# ...`.`````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````,:::;;'''++ +++++++++++++++ +++'':````````` ``````````````` ``````````:'''' ''''''''''''''' '''';;.```````` ``````````````` ``````````````` `````````:''''+ ++++++++''''''' '''''++++++++++ +++++++++'''';: :'+'@+,'##',,,' ## ....`.````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```,::;;;''''++ +++++++++++++++ +++'.`````````` ``````````````` ``````````,;''' ''''''''''''''' '''';;,```````` ``````````````` ``````````````` ````````.:'''++ ++++++++''''''' ++''+++++++++++ ++++++++''''';: :;###+;,##+;,;# ## ........``````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `.,::;;'''''+++ +++++++++++++++ +':```````````` ``````````````` ``````````.;;'; ''''''''''''''' '''';;,```````` ``````````````` ``````````````` ``.`````.:'''++ ++++++++''''''+ +++++++++++++++ ++++++++''''';; ::#+#;;;+##',## :+ .........`````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` .::;;;'''''++++ ++++++++++++++' '.````````````` ``````````````` ``````````.;;'' ''''''''''''''' '''';;:.``````` ``````````````` ``````````````` ``..```..;'+'++ ++++++++''''''' +'++'++'+++++++ +++++++'++''':: ;'':#'::+#;++#; ,# ........``````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````, ::;;''''''+++++ ++++++++++++++: ``````````````` ``````````````` ```````````:;;' ''''''''''''''' '''';;;.``````` ``````````````` ``````````````` ```..`...;''+++ ++++++++''''''' '++++++++++++++ ++++++++++''':: '#':@;:;:#'+##, :# ,.,...`````.``` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````.,: :;;''''''++++++ +++#+++++++++;` ``````````````` ``````````````` ```````````,;;' ''''''''''''''' '''';;;.``````` ``````````````` ``````````````` ``...``..;'''++ ++++++++''''''+ '++++++++++++++ ++++++++'+''+:; +#;:@;:::#++#', '# ,,,,..````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````````.,:; ;;'''''++++++++ +++#++++++++;.` ``````````````` ``````````````` ```````````.;;' ''''''''''''''' ''''';;,``````` ``````````````` ``````````````` ``.......;''+++ ++++++++''''''+ +'+++++++++++++ ++++++++++'''#; #+,:#':::@#'#': +# .,,,...``.````` ..````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````.::;; ;'''''+++++++++ +++++++++++,``` ``````````````` ``````````````` ```````````.;'' ''''''''''''''' '''''';,``````` ``````````````` ``````````````` ``....`..;''+++ ++++++++''''''' +++++'+'+++++++ +++++++++''''## #',:@+':,####;+ +# ,,,,.....`````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````,::;;; '''''++++++++++ +++++++++'.```` ``````````````` ``````````````` ```````````.:;' ''''''''''''''' ''''';;:``````` ``````````````` ``````````````` ``.......;'''++ ++++++++'''+''' +++++++++++++++ +++++++++''''#@ #;,:@';:,:###+# ## ,,,,.........`. ```.``````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````.,::;;'' ''''+++++'+++++ +#+++'+:.`````` ``````````````` ``````````````` ```````````.:;' ''''''''''''''' '''''';:.`````` ``````````````` ``````````````` `.......,''++++ ++++++++''''+'+ +++++++++++++++ ++++++++'+''''+ #@+:@;,:,,+###; :@ ,:,,........... .`````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````.,::;'''' '''+++++'''++++ +#+++'.```````` ``````````````` ``````````````` ````````````,;' ''''''''''''''' ''''''';.`````` ``````````````` ``````````````` .....,..,;'''++ ++++++#+''''''' +++++++++++++++ ++++++++++''''' #;@##',:,;'#### ;# :::,,....```..` ..````.`.`.```` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````.,:;;;'''' '+++++'''+++++# +++++:````````` ``````````````` ``````````````` ````````````,;; ''''''''''''''' ''''''';,`````` ``````````````` ``````````````. .``...,.,'''+++ ++++++++'''+''' '++''++++++++++ ++++++++++''''' #,,##',,:;##+## ## ,,:,,......``.. `.``..````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````,::;;'''''' +++++'''''+++++ #++++,.```````` ``````````````` ``````````````` ````````````.;' ''''''''''''''' ''''''';,`````` ``````````````` ``````````````` `.....,,:''++++ ++++++++'''''+' +++'+++++++++++ ++++++++++''''+ +,,'#',,;###',; ## ,,:,,........`` ``..```.`.````. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``.,::;;'''''++ +++++''''''++++ +#++;`````````` ``````````````` ``````````````` ````````````.;; ''''''''''''''' ''''''';,`````` ``````````````` ``````````````` ``....,,:''++++ ++++++#+'''++'' +++++++++++++++ ++++++++++''''+ ',,:#+.,####',: ;# ,,,,,.......... ``....```.```.` .`````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `.:::;;'''''+++ +++++'';'''+++# +++',`````````` ``````````````` ``````````````` ````````````.;; ''''''''''''''' '''''''':`````` ``````````````` ``````````````` ``.....,;''++++ ++++++++''''+'+ ++'++++++++++++ +++++++++++'''# ',,:##,;#;##;,, ;# :,,,,........`. ....`````.````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ,,:;;;'''''++++ +++++''''''++++ +++',`````````` ``````````````` ``````````````` ````````````.:; ''''''''''''''' ''''''';:.````` ``````````````` ``````````````` `......,;''++++ ++++++#+'''''++ ++'++++++++++++ +++++++++++'''# ',,:+#:#+:@#:,, :# :,:,........... ......`..`.```` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````````., ::;;'''''++++++ +++++''''''++++ +++',`````````` ``````````````` ``````````````` `````````````:; ''''''''''''''' '''''''':.````` ``````````````` ``````````````` ......,,;'+++++ ++++#+++'''''+' +'+++++++++++++ +++++++++++'';# ;,,:+###;:@+:,, ,# :,,,........... `...`..``..``.. ``.```````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````.:: ;;;'''''+++++++ +++++''''''++++ +++',`````````` ``````````````` ``````````````` `````````````,; ''''''''''''''' '''''''';.````` ``````````````` ``````````````` .......,;'+++++ +++#++++'''+''' +++'+++++++++++ ++++++++++++';# '.:;;###::@',,. ,# :,,,........... ......```..`... ..``.``.``````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````````,::; ;;''''+++++++++ +++++''''''++++ +++',`````````` ``````````````` ``````````````` `````````````,; ''''''''''''''' '''''''';.````` ``````````````` ``````````````` ``.....,;'+++++ +++#+#++'''''+' +++++++++++++++ ++++++++++++';# ;,:;:###;##',,. .# :,,,,.......... ...........```. `.`.```.````.`` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `````````.,::;; '''''++++++++++ +++++';'''''+++ ++'',`````````` ``````````````` ``````````````` `````````````,; ;'''''''''''''' '''''''';,````` ``````````````` ``````````````. ......,,;''++++ ++++++#+''+'''+ +'+'+++++++++++ ++++++++++++''# ;,:;;+#####',,. .# :,,,,.......... .......`......` .```````````..` .````````````.` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````.,::;;' '''++++++++++++ ++++':'''''++++ +++',`````````` ``````````````` ``````````````` `````````````.; ''''''''''''''' '''''''';,````` ``````````````` ``````````````` .....,,,;''++++ +++++##+'''''++ ++'++++++++++++ ++++++++++++''@ ;,:,:##@###',,, .+ ::,,,.......... ............`.` .``...````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````.::;;;'' '++++++++++++++ +++:`:'''''++++ +++',`````````` ``````````````` ``````````````` `````````````.; ''''''''''''''' '''''''';,````` ``````````````` `````````````.` .......,;'+++++ ++++++#+'''+++' +'+'++'++++++++ ++++++++++++''# ;,;,:##;;##+,,, ,; ,:,,,,......... .....`....`.... ```.....```..`. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````,::;;'''' +++++++++++++++ +'..`:;''''++++ +++',`````````` ``````````````` ``````````````` `````````````.; ''''''''''''''' ''''''''',````` ``````````````` `````````````.` `......,;'+++++ ++++++++''''''+ ++'++++++++++++ ++++++++++'+';# +:;:'##:,;#+',, ,, ,:,.,,......... ............... ......`..```.`` `.`````.``````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````.,::;;;'''' +++++++++++++++ :`.``:;''''++++ +++',`````````` ``````````````` ``````````````` `````````````.: ;'''''''''''''' ''''''''':````` ``````````````` ``````````````` `......,''+++++ ++++++#+'+''+++ +++++++++++++++ ++++++++++''';@ #;:'##+,,;##+:, ,, ,,,,,.......... .....`.`....... .......`.`.`.`` `.``.`````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```.::;;'''''++ +++++++++++++;. `````:;''''++++ ++'':`````````` ``````````````` ``````````````` `````````````.: ''''''''''''''' ''''''''':.```` ``````````````` ``````````````` ``.....,''+++++ ++++++#+''''++' ++++'++++++++++ ++++++++++''';# +::###+::'#'+', ,, ,,,............ ............... ..`..``...`.... .``.`..``..```` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` `.,::;;'''''+++ ++++++++++'',.` ````.;;'''+++++ ++'':`````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````: ;''''''+''''''' ''''''''':.```` ``````````````` ``````````````` ``.....,''+++++ +++#+##+''''+++ +++++++++++++++ ++++++++'++'';+ @::###'::;#''', :: ,,,............ ............... ............`.. ..`.``````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` .,::;;'''++++++ ++++++++++;.``` ````.;;''''++++ +++':`````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````: ''''''''''''''' ''''''''':.```` ``````````````` ``````````````` ``.....,''+++++ +++#++++'''+'++ '++++++++++++++ ++++++++++''';; #++###+,:;#+;': :: ,,,............ ............... ..........`.... .`.``.`.`````.` ``````````````. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ,:;;;'''+++++++ +++++++++,````` ````.;;''''++++ ++'':`````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````: ;''''''''''''+' ''''''''';.```` ``````````````` ``````````````` ```....,''+++++ ++#####+''++'++ +++++++++++++++ ++++++++'+'''': ###+'#';:;#+:+; :: ,,,............ ............... ...........`.`` .....`.```.```` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ````````````.,: :;;;'''++++++++ +++++++;.`````` ````.;;'''+++++ ++'':`````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````, ;'''''''''''''' ''''''''';.```` ``````````````` ``````````````` ````...:''+++++ ++++++#+'''++++ +++++++++++++++ ++++++++++''''+ ###@'#;:::##:+' :; ,,............. ............... ............... .....`..``````` .```````.```.`` ````.`````````` ``````````````` ``````````````` ```````````.,:; ;;'''++++++++++ +++++',```````` ````.;;'''+++++ +++':`````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````, ;'''''''''''''' ''''''''';.```` ``````````````` ``````````````` ```...,:''+++++ +++#+##+'+'++++ +++++++++++++++ ++++++++++'+'+# +##@##',::@#;+; :# ,,............. ............... ............... ....`.````.``.. `.``````.`.```. ``````````````` ``````````````` ``````````````` ``````````.::;; '''''++++++++++ ++++:`.```````` ````.;;'''+++++ ++'':.````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````, ;'''''''''''''' ''''''''';.```` ``````````````` ``````````````` ```...,:''+++++ +++#+##+'''++++ +++++++++++++++ ++++++++++''+## ;+#:+#':,:#@;++ +# ,,............. ............... .............`. `......`.````.. .`````.```````` ````.`.```````` ``````````````` ``````````````` `````````,::;;; ''''+++++++++++ +';.`.````````` ````.;;'''+++++ ++'':`````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````, ;'''''''''''''' +'''''''';.```` ``````````````` ``````````````` ``....,:'++++++ ++++#+#+''+++++ +++++++++++++++ ++++++++'+''+@' ;#+:;#+::,+#+++ ## ............... ............... .............`. `...````.``...` `..`.`.`.```.`` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ```````.,:;;;'' ''+++++++++++++ +,````````````` ````,;''''+++++ ++'':.````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````, ;''''''++'''''' ''''''''';.```` ``````````````` ``````````````` `....,,;''+++++ +++####+'++++++ +++++++++++++++ ++++++++++++++; :#+;;##+:;;##'+ #' ............... ............... ............... `...`......`.`. `..`...`````.`` ```````.``````` ``````````````` ``````````````` ``````.::;;'''' '+++++++++++''; .`````````````` ```.,;;'''+++++ ++'':.````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````, ;''''''''''++'' ''''''''';,```` ``````````````` `````````````.` ``....,;''+++++ +++####+'++'+++ +++++++++++++++ +++++++++'''''; ;#+:;##+::,##+# #' ............... ............... ............... ..........`..`. `````.````.`.`. `..``.````````` ``````````````` ``````````````` `````,::;;''''+ ++++++++++++',` `.````````````` ````,;''''+++++ ++'':.````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ;'''''''''++''' ''''''''';,```` ``````````````` ``````````````` `.....,;'++++++ ++#####+''+++++ +++++++++++++++ ++++++++++'+';; '@;::@+#;;,,@## ## ............... ............... ............... ..`........```. ...`````...`.`` .``.`.````.```` ``````````````` ``````````````` ```.,::;''''+++ ++++++++++':.`` ``````````````` ```.,;''''+++++ ++'';`````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ;'''''''''''''' +''''''''',```` ``````````````` ``````````````` ``....,;'++++++ +++####+'++++++ +++++++++++++++ +++++'++++''';: '#'::@++';:,:#@ ## ,.............. ............... ............... ...........`... ........``````. ```.``````````` ``````````````` ``````````````` .`.,:;;;''+++++ +++++++++'.```` ``````````````` ````:;''''+++++ ++'':.````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ;;''''''''''++' '+'''''''',```` ``````````````` ``````````````` ```...,'''+++++ ++#####+''+++++ +++++++++++++++ +++++++++++'';: '#:::#+++;::;## ## ,.............. ............... ............... ...........`... ..`........`..` `.`.```````.``` ``````````````` ``````````````` `,::;;''''+++++ ++++++++:.````` ``````````````` ```.:;'''''++++ ++'';.````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ;''''''''+'++'+ '''''''''',.``` ``````````````` ``````````````` ``....,''++++++ ++#####+'++++++ +++++++++++++++ ++++++++++''+;: ;#:::##'+;;'##@ +# ,.............. ............... ............... ............... ............``` `...`....`.`..` ``````````````` ```````````.``. ,:;;''''+++++++ ++++++'....`.`` ``````````````` ```.:;'''''++++ ++'';.````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ;''''''''''++'+ '+'''''''',.``` ``````````````` ``````````````` ``....,''++++++ ++#####+'++++++ +++++++++++++++ ++++++++++''';: '#:,:##'+;'@##@ ', ,,............. ............... ............... ............... ............... ....`````....`. ``.`.`````````` ``````````..`., :;;;''+++++++++ +++'',````````` ``````````````` ```.;;''''+++++ +++';.````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. :;'''''''++'++' +''''''''':.``` ``````````````` ``````````````` `....,:'+++++++ +#+####+'++++++ +++++++++++++++ +++++++++'''';: '#::,'#;#+@#'## ;: ,.............. ............... ............... ............... ......`........ .``......`....` ``````.`.`````` ```.```.`.`.,:: ;;''''+++++++++ +'';...```.```` ``````````````` ```.:'''''+++++ ++'';.````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. :;'''''''+'+''' +''+'''''':.``` ``````````````` ``````````````` `....,,'+++++++ ++#####+'++++++ +++++++++++++++ ++++++++++''';: '#::,:@++##''## :: ,,,,........... ............... ............... ............... ............... ............`.` ...``..`.``.``` ```..``..`.,:;; '''+'+++++++++' +',```````````` ``````````````` ```.;;''''+++++ ++'';.````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. :''''''''''++++ '''+'''''':.``` ``````````````` ``````````````` ``...,:'+++++++ +####+#+'++++++ +++++++++++++++ ++++++++++'''': '#::,,@@##+'+## :: ,,,,,.......... ............... ............... ............... ............... ............... ..```..```````` ....```.`,,:;;' '''++++++++++'+ :.````````````` ``````````````` ```.;'''''+++++ ++'';.````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. :''''''''++++'' ''+''''''':.``` ``````````````` `````````...... .....,:'+++++++ ++###+++'++++++ +++++++++++++++ +#####++++'''+: '#:,:,'######## ;: ::,,,,,,....... ............... ............... ............... ............... ........`...... ..`.```.`.`.``` ``....`.,::;;'' ''+++++++++'';. ..````````````` ``````````````` .``.;;'''++++++ ++'';.````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. :''''''''+'++++ ++'''+'''';.``` ``````````````` `````````...... .....,:'+++++++ +++###++''+++++ +++++++++++++++ ++##+#++++++'+: ;#;,::,+###''## ;: ::::,,,........ ............... ............... ............... ............... ............... ............... `..``..,:;;'''+ ++++++++++'':.` .`````````````` ``````````````` ```.;''''++++++ ++'';.````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. :;''''''''''+++ +'+'++'+'':.``` ``````````````` ````````....... ..,:,,;''++++++ +#+####''++++++ +++++++++++++++ +++++++++++''+; ;@:::;:;@###'## :: ;::;:,,,,...... ............... ............... ............... ............... ............... .......`....... .....,::;;'''+' +++++++++';...` ``````````````` ``````````````` `.`.;''''++++++ ++'';.````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. :;'''''''''+'++ +''''+'''':.``` ``````````````` ```````........ .,,,::;''++++++ ++#####''++++++ +++++++++++++++ ++++++++++'''+' :#;,:;+##'+###+ :, ;,::,:,,....... ............... ............... ............... ............... .............`. ............... ....,::;''''+++ +++++'+'',````. ``````````````` ``````````````` ```.;''''++++++ ++'';.````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. :;'''''''''''++ '+''+''''';.``` ``````````````` ``````.......,, ,,,,::;'+++++++ +######+''+++++ +++++++++++++++ +++++##+++'''++ :##,:+###;:;### ,. ::,:::,,,...... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ..,::;;'''+++++ +++++'':....``` ``````````````` ``````````````` .`.,;''''++++++ ++'';..```````` ``````````````` ``````````````` `````````````.` :''''''''+''+++ ++'+++'''';.``` ``````````````` ``````.......,, ,,,,,:''+++++++ ++#####+'++++++ +++++++++++++++ +++######+'''++ :#@:'@''#'::;## ;, ,::,::,,,...... ............... ............... ............... ............... ............... ............... .,:;;''''++++++ +++++'.`......` ``````````````` ``````````````` ```,'''''++++++ ++'';..```````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ,;''''''''+++++ +'++++'''';.``` ``````````````` `````........., .,,:::'+++++++# ##+####''++++++ +++++++++++++++ +++#######+''++ ;;####;##;;:'## ', :;::,:,,,...,.. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ::;;'''+'++++++ '+'',....`...`. .`````````````` ``````````````` ```,'''''++++++ ++'';..```````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ,''''''''+''+++ +'+''+'''';.``` ``````````````` `````........., ,,::;;''+++++++ #######+'++++++ +++++++++++++++ ++######++++'++ :;+######:::;## ': :::::::,,,.,,,. ,,............. ............... ............... ............... ............... .............,: :;''''+++++++++ ++:......`````` ```.`.````.```` ``````````````` .`.,;''''++++++ ++'';.````````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ,''''''''''++++ ++'+'+'''';..`` ``````````````` `````.......,,, :::::;'++++++++ #######+'++++++ +++++++++++++++ +#######++++'++ ;;'######,::;## '; ,:::::,,,..,,., ,,,,,.......... ............... ............... ............... ............... ............,:; ;''''++++++++++ '.......``.```` ..``.`````````` ``````````````` `..,'''''++++++ ++'';..```````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ,;''''''+++++++ '''++'''''',``` ``````````````` ```````..,,,,,, :::::;'++++++++ ##+#+##'+++++++ ++++++++++++++# ##+##+##++++'+' ;;+######,::;## +; :,::::,:,,,,:,, ,,,,,.......... ............... ............... ............... ............... ..........,:;;' '''+++++++++'', .........`````` ```.``````````` ``````````````. .`.,''''+++++++ ++'';..```````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ,;''''''+'+++++ ++++++''''',`.` ``````````````` ``````...,,,,,, ::::::'+++++++# #######+'++++++ +++++++++++++## #+++++++++++'+' :##@#'+##;::'## +' :,,:::,:,,,,,:, :,,,,,......... ............... ............... ............... ............... .........,:;;'' '+'+++++++++;.. ...........```` `.``.`.``.````` ``````````````` ``.,'''''++++++ ++'';..```````` ``````````````` ``````````````` ``````````````` ,;''''''''''+++ +'++''''''',.`` ``````````````` ``````..,,,,,,, ,:::::'+++++++# #######+'++++++ ++++++++++++##+ ++++++++++++'+' +###++'##+,:;@# +' :::::::,,,::::: :,,:,,......... ............... ............... ............... ............... ........::;'''' '+++++++++'.... ...........`.`` `````..`.````.. ``````````````. ...:'''''++++++ ++'';...``````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ,;''''''''+++++ +++++++''';,.`` ``````````````` `````...,..,,,, ::::,:'++++++++ #######'+++++++ ++++++++++++#++ ++++++++++++''; @++#++'##+;;;@# +' ,:::::::,,:,::; ;::::,,........ ............... ............... ............... ............... ......,:;;''''' ++++++++',..... ...........``.` `.`.`.`..```.`` ``````````.```. ...,'''''++++++ ++'';.`.``````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ,;'''''''''+'++ +''+++''''',..` ``````````````` ````........,,, ::::::'++++++++ #######'+++++++ +++++++++++###+ ++++++++++++';+ +:+#+;'##+';:## +' ,,,::::,,:,:::: :::;::,,....... ............... ............... ............... ............... .....:;;'''++++ +++++'+:....... .........`..... ...```.````.``` ````````.``.``. ...:''''+++++++ ++'';...``````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ,;''''''''+++++ +'+++'''''',.`` ``````````````` ```.......,,,,: :::::;'+++++++# #######++++++++ +++++++++++###+ ++++++++++++++@ ;,'#':;##++;,+# +' :,,::;;::;:::;; ;;';:::,,.,.... ............... ............... ............... ............... ...,:;;'''+++++ +++++;......... .............`. ``...`.....```. ..`.``..```.``` `..:'''+'++++++ ++'';....`````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. ,;''''''''+++++ +'+++'''''',.`` ``````````````` `.........,,,,, ::,::;'++++++++ #######+'++++++ ++++++++++++##+ +++++++++++++## ;,'#;:;##++;,'# #' :,,,,:;:;::::;; ;;;::::::,,.... ............... ............... ............... ............... .,::;;'''++++++ +'+'........... ............... .............`` ``````````..``. ...:'''''++++++ ++'';...``````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. .;''''''''+++++ +'+'''++''',..` ``````````````` .........,,,.,, ,,,,:;'+++++++# ######+'+++++++ ++++++++++++##+ +++++++++++++## #:+#;;;##'+;,:# #' :,,,,::;;:;;:;; ;;;::;:::,,,... ............... ............... ............... ............... .:;;''''+++++++ ++,............ ............... ...`.`.......`` ``.`...`.```... ...:''''+++++++ '+'';.`..`````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. .;'''''''++++++ ++++'+''''':.`` ``````````````` ........,,,,.,, ,,,,,;'+++++### #######'+++++++ +++++++++++++#+ #++++++++++++#+ #'##;;;##;+;:,# #' :,.,,:;;';;;,;' ';;:;;;:::,,... ............... ............... ............... .............., ;;;''+++++++++' ;.............. ............... .......``....`. ..`.......`.... ...:'''++++++++ ++'';..``.````` ``````````````` ``````````````` ``````````````. .;'''''''''++++ +'++++''''':.`` `..``````.```.. ........,,,,,., ,..,,;+++++++++ #######'+++++++ +++++++++++++## #++++++++++++@; ++##;;:##:+;::# ## :,,,::;;;;;::'' ;;;;;:;;;,,.... ............... ............... ............... .............,; ''''+++++++'+;. ............... ............... .....`....`.... ........`...... ...:'''''++++++ ++'';..`..`.``` `.````````````` ````````````.`` ``````````````` .;'''''''+'++++ +++++'''''':..` ```````````.... ..........,,,,, ...,:;++++++### #######'+++++++ +++++++++++++## #+++++++++++'#; ;+##;;:#@;+:::; ## :,,:::;:';;:;'; :;'';;:;:,,,... ............... ............... ............... ............:;; '''++++++++',.. ............... ............... .............`` ..`.`.......... ...;'''''++++++ ++'';...`.```.. ``````````````` ``````````````` `````````````.` .;'''''''''++++ +++++++'''':.`. ````````````... .............,, ,,,,,;++++++++# #######++++++++ +++++++++++++## ##+++++++++'+#: :+##'::+#;+;::' ## ::::;,';;;;;;': :;;;;::;::,,,.. ............... ............... ............... ...........:;'' ++++++++++,.... ............... ............... ............... ...`...`....... ...;'''++++++++ +''';.....`.``. `.``.````.``.`` ``````````````` `````````````.. .:''''''''''+++ ++++++'+''':..` ```````````.... ............,,, ,,:,,;+++++++## ######+++++++++ +++++++++++++## ###++++++++''+; :+##+::+#++;:;' +# ;:::::;;::::;;: ::;;,::::,:,,.. ............... ............... ............... .........,:;''+ ++++++++;...... ............... ............... .............`. ............... ...;'''++++++++ +++';.......``. ``.`.````.````` ``````````````` ```````````.`.. .;''''''''+++++ +'++++''''':... ````````````.`. ...........,,,, .,,,:'++++++++# #######'+++++++ ++++++++++++++# ++++++++++++''; :+###;;'##+;;;+ ## :;:;:::;;::;;;: :;;:::::::,,,.. ............... ............... ............... ........,;;'''+ +++++++:....... ............... ............... ............... ..`............ ...;''''+++++++ ++'';.......... `.``..`..````.` ``````````````` ``````````````. .;'''''''++++++ ++++++++''':... `````.``````... ..........,,,,, ,,,,,'+++++++## #######++++++++ +++++++++++++++ #+++++++++++'': :'##+';'@#+;;;# ## ::::::::::;;;,, :;;::::;;::,,.. ............... ............... ............... .......:;;''+++ +++++;......... ............... ............... ............... ............... ...;'''+'++++++ ++'';.......... ..````..`...``` .`````````````` ``````````````. .:'''''+'++++++ ++++++++'+':... ``.```````..... .........,,,,,, ,,,,,'+++++++## #######++++++++ +++++++++++++++ ++++++++++++';, :;#@;+';@#+;'+# #+ ,:::::::::;;::: ';::::,:::,,,.. ............... ............... ............... ......:;''''+++ +++',.......... ............... ............... ............... ............... ...;'''+'++++++ ++'';.......... .`.```````.`..` ``````````````` ```.`.```````.. .:'''''''++++++ ++++++++''';... .`..``.`.`.``.. ........,,,,,,, ,,,,,''++++#+## ######+'+++++++ +++++++++++++++ ++++++++++++'', :'#@;'+;'##'+## '' ,:,:::::,:;:;:; ;;::::,,:::,,,. ............... ............... ............... ....,:;''++++++ ++:............ ............... ............... ............... ............... ...;''''+++++++ ++'';.......... .`.`...`.`.`... .```.``.``.```. ``````````````. .:'''''''''++++ ++++++++''';... ...``..````.... ........,,,,,,. ,,,,:'+++++##+# ######+'+++++++ +++++++++++++++ ++++++++++++';, ,'##;'+';####@# ;# ,:,:::,;:;::::: ;;:::;:,::::,,. .


[Wpisy w logu] ^ @

2018-04-25 [ :-) ] :: Znaleziona na spacerku z moja druga keszerkowa polowom :)
2017-10-15 [ :-) ] Cudna :: Szybko, bez podpowiedzi, raczej keszerskim swedem;D Plac zamkniety z powodu remontu, dobrze ze jest obejscie przy ogrodzeniu;) Dzieki;)
2017-08-18 [ :-) ] Harry_Hole :: Podczas spacerku na cmentarz nieopodal wdrapalem sie na ten punkt ;) widoki piekne! Dzieki za chwile radosci z keszem, pozdrawiam!
2017-06-11 [ :-) ] Szoku ::
2017-06-10 [ :-) ] Rausz :: Rowerowo z dzieciakami. Na szczescie mialy co robic (plac zabaw), podczas gdy ja przez dobry kwadrans szarpalem sie z logbookiem. Uznalem, ze bez sensu z powrotem go wpychac, wiec wlozylem zastepczy swistek papieru poki co. Wstawiam zdjecie starego dziennika. Ogolnie bylo to drugie podejscie do tej skrzynki, za pierwszym razem jej nie bylo :) TFTC!
2017-05-20 [ :-) ] Blonnik ::
2017-05-20 [] Blonnik :: skrzynka znaleziona, ale potrzebuje pilnej wymiany logbooka! i choc jest on w dosc dobrej formie jezeli chodzi o czystosc itd., za to jest zdecydowanie za duzy i niezwykle przepelniony, na tyle, ze 7 minut zajelo mi go wyjmowanie, a potem kolejne 10 wkladanie go z powrotem nalezaloby wyjac poprzedni i wlozyc nowy, najlepiej o mniejszym rozmiarach w kazdym razie TFTC!
2017-03-22 [ :-) ] Badzia Gadzia :: Dzieki, na kordach nie jest ale jest magnetykiem.
2017-03-03 [ :-) ] Kupperinho :: Skrzynka w fajnym miejscu ale niestety przepelniona :(
2017-02-02 [ :-) ] murkaa66 :: Dzieki! Ciezko sie dobrac do tego logbooka.
2017-01-21 [ :-) ] Maria_i_Patryk_MiP :: Miejsce sympatyczne. W zeszlym roku widzielismy tam gila, a w tym roku stadko czyzy ;) Logbook na wykonczeniu.
2016-07-27 [ :-) ] Whatever :: Okolica troche ogrodzona, ale dalismy rade. Dzieki.
2016-07-27 [ :-) ] Tisia :: Znaleziona wspolnie z Whateverem na spacerku :) Szybko poszlo, dzieki za kesza :)
2016-06-30 [ :-) ] akamien :: Skrzynka blyskawica, dzieki. W domu obejrze podpowiedz
2016-04-17 [ :-) ] majkson. :: Latwy kesz:)
2016-04-17 [ :-) ] marcelolo :: Latwy keszyk;)
2016-02-01 [ :-) ] :: Jakis czas temu z Zziut
2016-01-06 [ :-) ] zagajny :: Moj pierwszy podjety kesz magnetyczny!!! Logbook pelny, wiec zostawiono kawalek kartki. Dzieki.
2016-01-05 [ :-) ] pusiasindahouse :: Pierwsza skrzynka :D
2016-01-05 [ :-) ] BartaZ :: Logbook pelny, szybka i fajna szkrzynka, Znalezniona razem z Mwszk i bulecki
2016-01-05 [ :-) ] Bulecki :: Skrzynka znaleziona bez problemu, fajna kryjowka. Logbook jest juz zupelnie pelny trzeba wymienic.
2015-11-08 [ :-) ] greylin :: Widoczek calkiem ladny :) dzieki. Ciekawa wskazowka.
2015-11-03 [ :-) ] radoa :: Sympatyczna okolica i ladny widoczek. Skrzyneczka szybko zlapana. Brakuje juz miejsca na wpisy. Dzieki !
2015-10-31 [ :-) ] wanted :: Znalezione z latorosla. Logbook pelen. TFTC --------------- --------------- --------------- -Logged from my android phone using columbus
2015-10-17 [ :-) ] misiek :: Dzien mglisty, kesz zawieszal garmina wiec szukalismy na czuja i poszlo. Bardzo fajny plac zabaw, nie omieszkalismy skorzystac :) Sobotnie keszowanko z Agata. Dzieki!


[Tipy] ^ @


[Obrazki] (tu) ^ @


[Najblizsze] ^ @

0.3: OP5AE5 mushin77 -
0.4: OP071B Sopocka sc
0.4: OP0741 Sopocka sc
0.5: OP161C 08.Coobe -
0.6: OP20FD 13.Coobe -
0.6: OP232D Tunel Pod
0.6: OP5D84 Zabytkowy
0.7: OP1607 maliniak02


[Tam] (online) ^ @

Obrazki

---

Paczka na oc.achjoj.info
Paczka na oc.pl
^|@