mushin39 - Kosciol Sw. Bernarda by mushin
[Inf|Opis|Log|Tip|Obr|N]
OP1630

[Info] ^ @

Quiz / Mikro
Gotowa do szukania
Ocena: 0 (0 gl)
Ukryta: 2009-01-18
Ost. log: 2011-03-23 [ Kom ]
Trudnosc: 80%
Teren: 20%

Atrybuty: # Szybka skrzynka; # Mozna zabrac dzieci; # Potrzebny kompas; # Wez cos do pisania; # Umiejscowiona na lonie natury, lasy, gory itp;


N 54 26.295
E 18 33.140
(54.43825 18.55233)
Polska
0.7: Sopot
5.9: Gdynia
8.6: Chwaszczyno
8.6: Barniewice
10.4: Tuchom

Dodatkowe wpty:

[Opis] ^ @

Ciekawy architektonicznie, malowniczo polozony, otoczony rzezbami.

Zapraszam do spaceru po gornym Sopocie. Tym razem interesuje nas okolica kosciola Sw. Bernarda. Polozony na wzniesieniu wsrod drzew, dookola sciezki spacerowe, tuz obok stadion lekkoatletyczny . Kosciol otaczaja rzezby z oltarza papieskiego z roku 1999 r. Zachecam do odwiedzenia wnetrza - jest dosc oryginalne. Skrzynka nie wymaga kopania, potrzebny za to bedzie kompas oraz cos do pisania. Wspolrzedne oczywiscie nie wskazuja dokladnego miejsca ukrycia. Aby znalezc skrzynke: 1) stajemy w miejscu, ktore wskazuje ponizsza podpowiedz: _____|_________ |_________|____ _____|_________ |_________|____ _____|_________ |____ 0-1\0|10-10-1\0 |10-10-1\0|10-1 0-1\0|10-10-1\0 |10-10-1\0|10-1 0-1\0|10-10-1\0 |10-1 \0|10-1\0|\0|10 -1\0|\0|10-1\0| \0|10-1\0|\0|10 -100|\0|10-100| \0|10-100|\0|10 -100| 10-1\0|10-10-1\ 0|10-10-1\0|10- 10-1\0|10-10-1\ 0100-10-1\0100- 10-1\0100-10-1\ 0100- 1\0|10-1\01\0|1 0-1\01\0|10-1\0 1\0|10-1\01\0|1 01\\01\0|101\\0 1\0|101\\01\0|1 01\\0 |10-1\0|10|10-1 \0|10|10-1\0|10 |10-1\0|10|10-1 0|100|10-10|100 |10-10|100|10-1 0|100 -1\0|10-1\-1\0| 10-1\-1\0|10-1\ -1\0|10-1\-1\|1 0-1\--1\|10-1\- -1\|10-1\--1\|1 0-1\- 0|10-1\0|10|10- 1\0|10|10-1\0|1 0|10-1\0|1|10-1 \0|1|10--1\0|1| 10--1\0|1|10--1 \0|1| 0-1\0|10-10-1\0 |10-10-1\0|10-1 0-1\0|1010-1\00 |10101\000|1010 1\000|10101\000 |1010 \0|10-1\0|\0|10 -1\0|\0|10-1\0| \0|10-\0|\0||10 -\0|\0|10-\\0|\ 0|10-\\0|\0|10- \\0|\ 10-1\0|10-10-1\ 0|10-10-1\0|10- 10-10|10-110-10 |10-110-0|100-1 10-0|100-110-0| 100-1 1\0|10-1\01\0|1 0-1\01\0|10-1\0 1\|10-11\01\|10 -11\01\|1-11\00 1\|1-11\001\|1- 11\00 |10-1\0|10|10-1 \0|10|10-1\0|1| 10-1\\0|1|10-1\ \0|1|10-1\\|1|1 10-1\\|1|110-1\ \|1|1 -1\0|10-1\-1\0| 10-1\-1\0|101\- 1\00|101\-1\00| 101\-1\00|10\-1 \000|10\-1\000| 10\-1 0|10-1\0|10|10- 1\0|10|10-\0|10 ||10-\0|10||10- \0|10||10-\0|1| |100-\0|1||100- \0|1| 0-1\0|10-10-1\0 |10-10-1\|10-11 0-1\|10-110-1\1 00-110-1\100-11 -1\1000-11-1\10 00-11 \0|10-1\0|\0|10 -1\0|\0|1-1\0|| \0|1-1\0||\0|-1 \00||\0|-1\00|| \0-1\000||\0-1\ 000|| 10-1\0|10-10-1\ 0|10-10-10010-- 10-10010--10-00 100--10-00100-- 10-0100---10-01 00--- 1\0|10-1\01\0|1 0-1\01\0|101\00 1\0|101\001\|10 1\0001\|101\000 1\|10\00011\|10 \0001 |10-1\0|10|10-1 \0|10|10-1\|100 |10-1\|100|1-1\ |1000|1-1\|1000 |1-1\|000|11-1\ |000| -1\0|10-1\-1\0| 10-1\-1\0|1-1\\ -1\0|1-1\-1\0|1 -1\-11\0|1-1\-1 1\0|1-1\11\0||1 -1\11 0|10-1\0|10|10- 1\0|10|10-10|11 0|10-10|10|10-1 0|10|100-10|10| 100-10|10100-11 0|101 0-1\0|10-10-1\0 |10-10-1\0|0-11 0-1\|0-110-1\|0 -110-1\|0--110- 1\|0--1101\|0-- -1101 \0|10-1\0|\0|10 -1\0|\0|10-\0|| \0|10\0||\0|10\ 0||\0|10\0|||\0 |10\0|||\|10\0| |||\| 10-1\0|10-10-1\ 0|10-10-1\010-- 10-1\10--10-1\1 0--10-1\10--100 -1\10--10-1\\0- --10- 1\0|10-1\01\0|1 0-1\01\0|101\00 1\0|101001\0|10 1001\0|101001\0 |1101001\|11101 001\| |10-1\0|10|10-1 \0|10|10-1\|100 |10-1\|00|10-1\ |00|10-1\|00|10 --1\|00|1--11\| 00|1- -1\0|10-1\-1\0| 10-1\-1\0|1-1\\ -1\0|1-\\-1\0|1 -\\-1\0|1-\\-1\ \0|1-\\-1\0||1- \\-1\ 0|10-1\0|10|10- 1\0|10|10-10|11 0|10-10|10|10-1 0|10|10-10|10|1 10-10|10|10--10 |10|1 0-1\0|10-10-1\0 |10-10-1\0|0-11 0-1\0|0-10-1\0| 0-10-1\0|0-10-- 1\0|0-10-1\00|0 -10-1 \0|10-1\0|\0|10 -1\0|\0|10-\0|| \0|10-\0|\0|10- \0|\0|10-\0|\00 |10-\0|\0|100-\ 0|\0| _____|_________ |_________|____ _____|_________ |_________|____ _____|_________ |____ 2) idziemy ok. 18 metrow na azymut 195. Skrzynka ukryta w miejscu, ktore wskazuje kolejna podpowiedz: _____|_________ |_________|____ _____|_________ |_________|____ _____|_________ |_________|____ _____|____ 123456789012345 678901234567890 123456789012345 678901234567890 123456789012345 678901234567890 1234567890 abcdef1234abcde f1234abcdef234a bcdeef234abcdee f234abcdeef234a bcdeef234abcdee f234abcdeef234a bcdeef234a 567890abcd56789 0abcd567890acd5 678990acd567899 0acd5678990acd5 678990acd567899 0acd5678990acd5 678990acd5 ef12345678ef123 45678ef1234578e f12334578ef1233 4578ef12334578e f12334578ef1233 4578ef12334578e f12334578e 90abcdef1290abc def1290abcde129 0abccde1290abcc de1290abccde129 0abccde1290abcc de1290abccde129 0abccde129 34567890ab34567 890ab3456789ab3 4567789ab345677 89ab34567789ab3 4567789ab345677 89ab34567789ab3 4567789ab3 cdef123456cdef1 23456cdef12356c def112356cdef11 2356cdef112356c def112356cdef11 2356cdef112356c def112356c 7890abcdef7890a bcdef7890abcef7 890aabcef7890aa bcef7890aabcef7 890aabcef7890aa bcef7890aabcef7 890aabcef7 123456789012345 678901234567901 234556790123455 679012345567901 234556790123455 679012345567901 2345567901 abcdef1234abcde f1234abcdef134a bcdeff134abcdef f134abcdeff134a bcdeff134abcdef f134abcdeff134a bcdeff134a 567890abcd56789 0abcd567890acd5 67890accd567890 accd567890accd5 67890accd567890 accd567890accd5 67890accd5 ef12345678ef123 45678ef1234578e f12345788ef1234 5788ef12345788e f12345788ef1234 5788ef12345788e f12345788e 90abcdef1290abc def1290abcde129 0abcde12990abcd e12990abcde1299 0abcde1299abccd e1299abccde1299 abccde1299 34567890ab34567 890ab34567890b3 4567890b3455678 90b345567890b34 5567890b4556778 90b455677890b45 5677890b45 cdef123456cdef1 23456cdef12345c def12345cdeff12 345cdeff12345cd eff1235cdeff112 35cdeff11235cde ff11235cde 7890abcdef7890a bcdef7890abcdef 890abcdef890aab cdef890aabcdef8 90aacdef890aacd ef890aacdef890a acdeff890a 123456789012345 678901234567890 134567890134566 789013456678901 346678901346678 901346678901346 6789001346 abcdef1234abcde f1234abcdef1234 abcef1234abcef1 2234abcef12234a cef12234acef122 34acef12234acef 122344acef 567890abcd56789 0abcd567890abcd 56780abcd56780a bccd56780abccd5 780abccd5780abc cd5780abccd5780 abccdd5780 ef12345678ef123 45678ef12345678 ef1234678ef1234 6788ef12346788e f2346788ef23467 88ef2346788ef23 467888ef23 90abcdef1290abc def1290abcdef12 90abcde1290abcd e12990abcde1299 0acde12990acde1 2990acde12990ac de129990ac 34567890ab34567 890ab34567890ab 34567890a345678 90a344567890a34 456790a34456790 a34456790a34456 790a334456 cdef123456cdef1 23456cdef123456 cdef12345cdef12 345cdeef12345cd eef1235cdeef123 5cdeef1235cdeef 1235ccdeef 7890abcdef7890a bcdef7890abcdef 7890abcdef890ab cdef8990abcdef8 990abcdf8990aab cdf8990aabcdf89 90aabcdf89 123456789012345 678901234567890 123456789013456 789013345678901 334567890334556 789033455678903 3455678903 abcdef1234abcde f1234abcdef1234 abcdef1234abdef 1234abbdef1234a bbdef1234abdeef 1234abdeef1234a bdeef1234a 567890abcd56789 0abcd567890abcd 567890abcd56890 abcd566890abcd5 66890abcd566890 abcd566890abcd5 66890abcd5 ef12345678ef123 45678ef12345678 ef12345678ef234 5678eff2345678e ff2345678eff234 5678eff2345678e ff2345678e 90abcdef1290abc def1290abcdef12 90abcdef1290bcd ef12900bcdef129 00bcdef12900bcd ef12900bcdef129 00bcdef129 34567890ab34567 890ab34567890ab 34567890ab34578 90ab34457890ab3 4457890ab344578 90ab34457890ab3 4457890ab3 _____|_________ |_________|____ _____|_________ |_________|____ _____|_________ |_________|____ _____|____


[Wpisy w logu] ^ @

2011-03-23 [ Kom ] mushin :: Gratuluje serdecznie kolejnym znalazcom! Pokazujecie, ze jednak sie da! :)
2011-03-23 [ :-) ] koza2259 :: nareszcie ;D! za drugim podejsciem! zagadka jest mega wypasna ; D dzieki za mega kesza ; D! Pozdrawiam koza.!
2011-03-19 [ :-) ] Qbacki :: W koncu padla. Choc moj udzial na pewno tu wielki nie jest, czego kryc nie zamierzam :) Za to po raz kolejny mi pokazala, jak rozne i wszechstronne sa te mushinowe kesze :) Odwiedzona wspolnie w wesolej ekipie z Harpusem. Dzieki Mushin :)
2011-03-19 [ :-) ] harpus :: Ciesze sie niezmiernie, ze ten horror myslowy juz sie skonczyl :) Pare koncepcji technicznych, liczne "biale myszki" - dzis krotki taktyczny boberek i keszunio padl:) THX ps. zdania nie zmienilem - trzeba miec "chory" umysl, zeby wymyslic cos takiego i "kopniety" mozg, zeby to zrozumiec :)
2011-02-28 [ :-) ] * schron :: O skrzynce dowiedzialem sie prawie rok temu z rekomendacja, ze posiada zagadke trudna do rozwiazania. Od razu wpadla mi do glowy pewna koncepcja, jednak splot wydarzen sprawil, ze zapomnialem o tej skrzynce. Po niedawnej przeprowadzce do Sopotu zobaczylem na mapie swiecacy punkcik wiec zabralismy sie za "deszyfracje" i dzisiaj podczas spaceru wolnym krokiem szlismy " jak po swoje " :-) Dziekujemy Mushin za swietna zagadke i radosc z udanego rozwiazania Quizu!! Za to oczywiscie rekomendacja :-)
2010-06-04 [ :-) ] starypatyk :: Szyfr jest bardzo oryginalny. Najpierw zastosowalismy technike "zmudna", ale potem w celu weryfikacji uzylismy jeszcze techniki "branzowej". Na miejscu na poczatku uzywalismy chyba jakis nieco krotszych metrow... Gdy juz uzylismy metrow o wlasciwej dlugosci, to znalezlismy.Nas zym zdaniem to znakomity keszyk.
2010-06-04 [ :-) ] tATO :: Skrzynka z serii tych najmozolniejszy ch. Ale jak sie w ekipie ma Patykow to sprawy staja sie takie proste :) Chowanie sie w krzaki przed procesja pewnie na dluzszy czas bedzie malowalo banana na mojej gebie :) Wielkie dzieki za ten kesz.
2010-06-04 [ :-) ] Chat Noir :: wiele sie dowiedzialem o szyfrowaniu i upodobaniu do szyfrowania w tych okolicach ;-) nie dowiem sie juz czy podolalbym tej zgadce, bo podana mi zostala na tacy przez starychpatykow, tych co zadnych szyfrow sie nie boja... moj malutki wklad tylko w wyjeciu keszyczka z wlasciwej dziurki gdy juz nadziei braklo ;-) A prezbiterium, teraz juz w zieleni, robi niesamowite wrazenie. TFTC!
2009-10-21 [ Kom ] mushin :: REAKTYWCJA Skrzynka gotowa do szukania.
2009-10-10 [ Kom ] mushin :: Skrzynke ktos ukradl! Zawieszam do reaktywacji.
2009-07-12 [ :-) ] * esem :: JEST! W odroznieniu od Hipula, kod lamalem w sposob najmniej oczywisty i pelen kombinowania (), i dlatego juz w NIESPELNA(!!!) pol roku od opublikowania udalo mi sie skrzynke podjac, czego i Wam zycze ;) Najbardziej cenie oryginalne, niesztampowe pomysly - dlatego gwiazdka za pomysl . Uwagi techniczne - na priv. Dzieki za kesz! (moj jubileuszowy ;))
2009-03-30 [ Kom ] Coobe :: bez kitu...nei mam pojecia...juz milion sposobow i pomyslow mi sie przewinelo ale skrzynki dalej nie widze ;/ super kodzik ;)
2009-01-31 [ :-( ] Kika :: Wracamy do pracy u podstaw - wizyta "na miejscu" niestety nie rozjasnila zagadki ;)
2009-01-31 [ :-( ] Chester :: No wlasnie! Tymi "kims" bylismy My - czyli Kika i ja! Liczylismy ze bedac na miejscu "przestrzen" nam podpowie, lecz nie udalo sie. Czeka nas praca u podstaw w domu, przy cieplej herbatce, aby druga proba byla ostateczna. Bo oczywiscie nie damy za wygrana ;) Mushin - znow dobra robota! Mozna jak zwykle na Ciebie liczyc
2009-01-31 [ Kom ] yergo :: Bu. Przyszlismy okolo 16, spotkalismy sie nawet z kims (przepraszam, ze nie pamietam imion) ale zaraz sie musieli odlaczyc. Szukalismy hmm.. Wydawalo sie wg wskazowek. Do 17 z hakiem... Skrzynka okazala sie jednak sporym wyzwaniem. Na maila wysle kilka pytan kontrolnych i hostorie choroby ;) Zagadkowe! Juz masz +3, niech tylko ja znajde :D
2009-01-24 [ :-) ] hipul :: Rozpykana juz pare dni temu ale dopiero dzisiaj byl czas podejsc. Mnie akurat zlamanie kodu zajelo stosunkowo krotko i zrobilem to chyba w sposob najbardziej oczywisty i bez zbednego kombinowania :-). Dzieki za zabawe.
2009-01-23 [ :-) ] trojmiasto :: TTF, TFTC :) W koncu udalo sie wyrwac z domu po chorobie i pojechac po cache'a. Odkodowalem podpowiedz na trzy sposoby :). Ciekawe i dosc trudne zadanie, ale do zrobienia, jak widac. Niczego nie bede podpowiadal, bo pozostali nie mieliby zabawy i satysfakcji. Dzieki za cache'a i do zobaczenia za dwie godziny w Paszczy.
2009-01-20 [ Kom ] mushin :: Gratuluje Wam. Szczerze powiedziawszy to chyba nie wpadlbym na taki sposob rozwalenia tych podpowiedzi, w jaki zrobila to formica :D Ale jest to dobra informacja dla kolejnych znalazcow - niejedna jest metoda poradzenia sobie z zagadka.
2009-01-20 [ :-) ] * keyman :: 18:20 - deszcz, brzydko i mokro, ale przynajmniej zadnej Pani z pieskiem ;) - Znaleziona! Z rozszyfrowaniem zagadki juz mialem nieco latwiej, ale uczynilem to rowniez inna metoda niz formica (mushin zna sprawe) :) Rekomentacja za pomyslowosc "kodu"
2009-01-20 [ :-) ] * formica :: FTF! Moj drugi w zyciu i to drugi na skrzynce Mushina :) Szyfr zlamany o godzinie 0:08 dnia 20. stycznia 2009 - cache znaleziony okolo godziny 9:20 dnia rowniez 20. stycznia 2009 :) No trade :) Rekomendacja za szyfr i za okolice umieszczenia skrzynki. Naprawde warto zobaczyc ten kosciol. Cos pieknego! Trafilam akurat na dosyc ruchliwa godzine, bo zjezdzali sie pracownicy parafii, a do tego obserwowala mnie przez wieksza czesc czasu pewna babcia z psem - ale potem, po paru zachwytach nad architektura, wpuscila mnie do kosciola, zebym mogla zobaczyc oltarz :)
2009-01-20 [ Kom ] keyman :: Ja dodam w tajemnicy ze FTF pojawil sie o godzinie 9:16 :) Szczegoly niebawem, a ja juz gratuluje pierwszemu znalazcy!
2009-01-20 [ Kom ] trojmiasto :: Po dlugich i ciezkich bojach wskazowki odszyfrowane... Teraz tylko znalezc czas i skonfrontowac wynik z rzeczywistoscia ...
2009-01-19 [ Kom ] mushin :: Spoko spoko, na razie nic nie dodaje. Chce dac szanse, zeby ktos zdobyl skrzynke bez podpowiedzi. Licze na to, ze sie komus uda :)
2009-01-19 [ Kom ] tuchlin :: Nie po to jest trudnosc 4 zeby podpowiedzi zaraz dawac. Mushin- csiiiiiiii ! ! ! please!
2009-01-19 [ Kom ] yergo :: O matko. Studia z informatyki? Niby mam blisko z uczelni, ale bez pojecia jak ugryzc kod :D Jakas terminologia przydatnia, zeby latwiej bylo za kluczem poszperac?


[Tipy] ^ @


[Obrazki] (tu) ^ @

Prezbiterium (www.bernardsopot.diecezja.gda.pl)


[Najblizsze] ^ @

0.5: OP14A8 mushin32 -
0.5: OP1615 07.Coobe -
0.5: OP20FD 13.Coobe -
0.6: OP09C7 Wokol stad
0.6: OP0BF7 Przed oper
0.6: OP2DBA 23.Coobe -
0.7: OP2846 G46 - Powr
0.7: OP1600 maliniak01


[Tam] (online) ^ @

Obrazki
Prezbiterium (www.bernardsopot.diecezja.gda.pl)

---

Paczka na oc.achjoj.info
Paczka na oc.pl
^|@