BIRD by MarcoPolo
[Inf|Opis|Log|Tip|Obr|N]
OP6B7D

[Info] ^ @

Quiz / Mala
Gotowa do szukania
Ocena: 0 (0 gl)
Ukryta: 2013-07-20
Ost. log: 2017-05-27 [ :-) ]
Trudnosc: 80%
Teren: 40%

Atrybuty: # Mozna zabrac dzieci; # Wez cos do pisania; # Umiejscowiona na lonie natury, lasy, gory itp; # Dostepna rowerem;


N 53 46.502
E 17 31.692
(53.77503 17.52820)
Polska
3.6: Kopernica
4.3: Chojniczki
4.5: Jarcewo
4.7: Charzykowy
4.7: Klosnowo

Dodatkowe wpty:

[Opis] ^ @

Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej Funka

PL: Idea kesza: W sasiedztwie znajduje sie Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej Funka, ktore prowadzi ,,Zielona szkole" i w ramach jej przedstawia sciezki dydaktyczne oto jedna z nich: Ptaki Funki i okolic Sciezka sluzyc ma zarowno osobom rozpoczynajacym swoja przygode z ptakami, jak i dobrze juz je znajacym. Bardziej zaawansowani moga doskonalic swoje umiejetnosci obserwujac i rozrozniajac przesiadujace na pomostach duze mewy w roznych szatach wiekowych, czy na ogol trudne do rozpoznania - zawsze jednak wzbudzajace wiele przyjemnych emocji podczas ich ogladania - ptaki drapiezne. Wiekszosc pospolitych gatunkow ptakow, wymienionych w opisie sciezki, mozna spotkac na trasie bez trudu. Jednak sa i takie, ktorych nie uwzgledniono mimo, ze do rzadkich wcale nie naleza. Jako, ze sam bylem zwiazany z harcerstwem jako instruktor postanowilem przylaczyc sie do zaszczytnej idei ochrony naszych ptakow. Cel jest prosty: nie niszczmy ich siedlisk, budujmy miejsca legowe i obserwujmy ich zycie, tylko z dala obserwujmy nie zaklocajmy im spokoju. Dbajmy o teren, nie zasmiecajmy go, a jesli spotkamy smieci posprzatajmy. Sami wielokrotnie wracamy w okolice i chcemy, zeby bylo czysto. Oto idea tej geokeszowej skrzyneczki. Miejscowka kesza: Funka (kaszub. Funko) - kaszubska wies letniskowa w Polsce na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego polozona w wojewodztwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Chojnice nad wschodnim brzegiem jeziora Charzykowskiego . Wies wchodzi w sklad solectwa Charzykowy. W kierunku polnocnym znajduje sie Park Narodowy Bory Tucholskie. Polaczenie z centrum Chojnic umozliwiaja autobusy komunikacji miejskiej linia nr 1). W latach 1975-1998 miejscowosc administracyjni e nalezala do wojewodztwa bydgoskiego W roku 1936 na gruntach podarowanych przez prezydenta Moscickiego powstal "Harcerski Osrodek Wodny" z pomostami i hangarami zeglarskimi, aktualnie Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej Funka. Co w okolicy: Jednym slowem wszystko, jeziora, rzeki lasy, cisza i spokoj - to co natura daje. Geocache: Skrzynka stanowi QUIZ o czym zapewne dowiesz sie po przybyciu na wskazane wspolrzednymi miejsce. Nic nie trzeba liczyc, zgadywac etc., ale trzeba uzyc glowy. Badz madry i uzywaj rozumu jak ,,SOWA" w swoim postepowaniu by sie do niego dostac. Nic na sile, patrz i mysl - wszystko jest na miejscu. Na miejscu musisz zdobyc dwie rzeczy: KLUCZ - jest schowany i trzeba do niego uzyskac dostep. KOD ZAMKA - tez jest schowany, ale uzyskasz do niego dostep po zdobyciu klucza. Po dokonaniu wpisu w logbooku, ewentualnej wymianie skromnych fantow postepuj w odwrotnej kolejnosci wlasciwie zabezpieczajac dostep do wnetrza. W tym miejscu chcialbym podziekowac Panu Lesniczemu z Funki za wskazanie miejsca i wyrazenie zgody na umiejscowienie skrzyneczki oraz Panu Nadlesniczemu z Rytla za akceptacje tej idei. Jeszcze raz wielkie podziekowania z mojej strony i tych co odwiedza te okolice. Bez Waszej aprobaty nie byloby to mozliwe. ZYCZE MILEJ ZABAWY I WYPOCZYNKU EN: The idea of cache: The neighborhood has Scout Funk Center for Environmental Education, which runs the "Green School" and under the present educational paths this is one of them: Birds Funki and the surrounding area The path is used both persons starting their adventure with the birds, as well as the already well familiar with them. The more advanced can improve their skills by observing and distinguishing hanging out on the platforms large gulls in different robes age, or generally difficult to diagnose - but always of very many pleasant emotions while watching them - birds of prey. Most common species of birds listed in the description of the path, you will encounter on the route without difficulty. However, there are some which are not included, although the rare does not belong. As I myself was associated with scouting as an instructor decided to join the honorable idea of protecting our birds. The goal is simple: do not niszczmy their habitats, let us build the breeding sites of their lives, and watch it, just out of reach we need to observe does not disturb the peace. Let's take care of the area, do not flood it, and if we meet let's clean litter. They often return to the vicinity, and we want to make it clear. Here's an idea that geokeszowej boxes. A seat cache: Funk (Kashubian Funko) - Kashubian holiday village in Poland in the Landscape Zaborski Pomeranian Voivodeship, in west-Chojnice in Chojnice on the eastern shore Charzykowskie. The village is part of the villages Swieszyno. To the north is Tucholskie National Park. The combination of central Chojnic allow public buses line 1). In the years 1975-1998 the town to the province of Bydgoszcz In 1936, on land donated by President Moscicki was "Scout Centre Water" with decks and hangars sailing, currently Scout Funk Center for Environmental Education. What's nearby: In a word, everything, lakes, rivers, forests, peace and quiet - it's what life gives you. Geocache: QUIZ box is probably what you'll learn upon arrival at the designated coordinates of the place. There is no need to count, guess etc., But you have to use your head. Be smart and use reason as "OWL" at its investigation to get to him. Nothing on the strength, look and think - everything is in place. On the site you need to get two things: KEY - are hidden and must be accessed. CODE LOCK - it is tucked away, but you get access to it after the capture key. After making an entry in the logbook, the possible exchange of modest prizes Reverse the procedure actually preventing access to the interior. At this point I would like to thank you for Funki forester with an indication of and agree to the location of the boxes and the superintendent of Rytel you for accepting this idea. Once again a big thank you from me and those who visit the area. Without your approval would not be possible. HAVE FUN AND LEISURE DE: Die Idee des Cache: Die Nachbarschaft hat Scout Funk Zentrum fur Umweltbildung, die die "Grune Schule" lauft und unter den gegenwartigen Bildungswege dies ist einer von ihnen: Vogel Funki und Umgebung Der Weg ist sowohl Personen beginnen ihre Abenteuer mit den Vogeln, sowie die bereits gut vertraut mit ihnen verwendet werden. Je fortgeschritten er konnen ihre Fahigkeiten durch Beobachtung und Unterscheidung hanging out auf den Bahnsteigen grosse Mowen in verschiedenen Roben Alter, oder allgemein schwer zu diagnostizieren verbessern - aber immer sehr viele angenehme Gefuhle, wahrend sie beobachtete - Greifvogel. Die haufigsten Vogelarten in der Beschreibung des Weges aufgefuhrt, werden Sie auf der Strecke ohne Schwierigkeiten zu begegnen. Allerdings gibt es einige, die nicht enthalten sind, wobei die seltene nicht gehort. Als ich mich mit Scouting als ein Lehrer beschlossen, den ehrenwerten Idee des Schutzes unserer Vogel kommen verbunden. Das Ziel ist einfach: nicht niszczmy ihrer Lebensraume, lasst uns bauen die Brutstatten ihr Leben, und beobachten Sie es, gerade aus erreichen wir beobachten mussen nicht den Frieden storen. Lassen Sie kummern sich um den Bereich, nicht uberschwemmen, und wenn wir uns treffen lasst sauberen Wurf. Sie haben oft in die Nahe zuruckzukehren, und wir wollen, dass es zu deaktivieren. Hier ist eine Idee, dass geokeszowej Boxen. Ein Sitz-Cache: Funk (kaschubischen Funko) - kaschubischen Feriendorf in Polen in der Woiwodschaft Pommern Zaborski Landschaft, in west-Chojnice in Chojnice am Ostufer Charzykowskie. Das Dorf ist Teil der Dorfer Swieszyno. Im Norden ist Tucholskie Nationalpark. Die Kombination von zentralen Chojnic erlauben, die offentlichen Busse der Linie 1). In den Jahren 1975-1998 die Stadt zur Provinz Bydgoszcz Im Jahr 1936, auf dem Land von Prasident Moscicki gestiftet war "Scout Center Water" mit Decks und Hangars Segeln, derzeit Scout Funk Center for Environmental Education. Was ist in der Nahe: Mit einem Wort, alles, Seen, Flusse, Walder, Ruhe und Frieden - es ist, was das Leben Ihnen. Geocache: QUIZ Box ist wahrscheinlich das, was Sie bei der Ankunft an der bezeichneten Koordinaten des Ortes zu erfahren. Es besteht keine Notwendigkeit zu zahlen, schatze usw. Aber du musst deinen Kopf benutzen. Seien Sie clever und Verwendung Grund als "OWL" bei ihrer Untersuchung zu ihm zu gelangen. Nichts auf der Starke, und denken - alles ist vorhanden. Auf der Website, die Sie brauchen, um zwei Dinge: 1 KEY - versteckt und muss genutzt werden. 2 CODE LOCK - es ist versteckt, aber Sie erhalten Zugang zu ihr nach der Kamerataste. Nachdem Sie einen Eintrag im Logbuch, umgekehrt der mogliche Austausch von bescheidenen Preisen das Verfahren tatsachlich verhindert den Zugriff auf den Innenraum. An dieser Stelle mochte ich mich bei Ihnen fur Funki Forster danken mit einem Hinweis auf und stimmen der Standort der Boxen und der Superintendent der Rytel Sie fur die Annahme dieser Idee. Noch einmal ein grosses Dankeschon von mir und diejenigen, die die Gegend zu besuchen. Ohne Ihre Zustimmung nicht moglich ware. Haben Sie Spass und Freizeit Text translated by translate.googl e.pl - sorry SERWIS - 24.08.2014 - WSTAWILEM NOWA KLODKE, NA WIEKSZY SERWIS BYLEM NIE PRZYGOTOWANY, ZBYT DUZO USZKODZEN. JEDNAK SKRZYNKA DZIALA ;)


[Wpisy w logu] ^ @

2017-05-27 [ :-) ] pawelko :: Znaleziona rowniez na ziemi. Troche ja przymaskowalem, bo lezala w zupelnym nieladzie. Dziekuje i pozdrawiam.
2017-05-21 [ :-) ] Kamia :: znaleziona na ziemi :-(
2017-05-21 [] Kika :: skrzynka na ziemi z resztkami maskowania. chyba podala ofiara wycinki galezi
2017-05-21 [ :-) ] Kika :: tftc! Funka znana i lubiana z zagli - tym razem odwiedzona rowerowo. Bird sfrunal z drzewa i obecnie gniazduje na ziemi. Bez kluczyka.
2017-02-11 [ :-) ] lisica2004 :: Zimno i mokro, ale keszyk jest! Dzieki :-)
2017-01-28 [ :-) ] Werabera02 :: Keszyk zaliczony podczas jednej z wypraw
2016-08-28 [ :-) ] miecix50 :: Dzieki
2016-08-28 [ :-) ] abigeo :: Bardzo dziekuje za skrytke!Podjeta razem z Tedim w trakcie kolejnej wyprawy w okolice Czluchowa i Chojnic.Synchro z GC...
2016-08-23 [ :-) ] :: Razem z bamba, dziekuje.
2016-08-23 [ :-) ] bamba :: W drodze do Swornych razem z Serengeti. Dziekuje. Szkoda, ze nie zastalismy pierwotnej wersji a tak poszlo szybko ale niezgodnie z zamyslem autora.
2016-08-10 [ :-) ] k_tadek13 :: Dzieki
2016-05-20 [ :-) ] night_time :: Skrzynka znaleziona dokladnie w takim stanie jak to opisala poprzedniczka. Szkoda, bo keszyk znakomity, widac wklad pracy autora. Niestety, komus musial przeszkadzac .... Ehh.
2016-05-13 [] issoria :: Skrzynka znaleziona na ziemi, czesci skladowe pootwierane / wylamane, klucz na wierzchu, klodka zepsuta - otwarta. Potrzebna naprawa!
2016-05-13 [ :-) ] issoria :: Znaleziona w towarzystwie wuzeta podczas powrotu z kina. Pomysl na kesza byl przedni, niestety skrzynka zdewastowana. Zostawiam bez oceny. Dzieki.
2016-04-30 [ :-) ] sliwka1978 :: Podjeta na objazdowce rowerowej wokol jeziora Charzykowskiego .
2016-03-20 [ :-) ] Barbazu :: Skrzynka znaleziona z zonka. Pomysl i budowa wspaniale. Udalo sie bez problemu wpisac. Niestety ktos prawdopodobnie zdewastowal kesza, tj. scianki, zamkniecia oraz klodke z szyfrem pozostawil otwarta. Szkoda ze sa ludzie ktorzy nie szanuja czyjejs pracy. Potrzebny gruntowny serwis. TFTC !
2015-10-11 [ :-) ] fosgen61 :: "Projekt Chojnice i okolice"zlapana w ramach odkrywania uroczych chojnickich zakamarkow THX...pokazanie miejscowki i powrot do mlodzienczych harcerskich czasow choc na krociutko...BRA WO CHOJNICE ...
2015-08-01 [ :-) ] ToTuToTam :: Keszyk pomyslowy, niestety nie udalo sie wpisac poniewaz cale umiejscowienie kesza jest jednym wielkim gniazdem robakow. Przydalo sie zmienic miejsce ukrycia albo gruntownie wyczyscic, bo nikt o zdrowych zmyslach nie wlozy tam reki.
2015-06-06 [ :-) ] harpus :: Znaleziona podczas wycieczki nad jeziorko. Dzieki za keszyka! THX ps. reklamacje zgloszone via gc :(
2015-06-04 [ Kom ] miki13 :: Hi Geokret zabrany w daleka podroz... zabralam go do Szkocji :))) Jest pieknie ukryty w miejscowosci pieknej Linlithgow :) Przebyl ok. 2300 km PozdrawiamP.S. Niestety juz od dawna nie moge dodac, ze zabralam geokreta i ze zostal schowany (nie wiem dlaczego) do pieknej Miejscowosci Linlithgow, w pieknym miejscu kolo jeziorka o nazwie The Cross Well N 55? 58.627 W 003? 36.035 British Grid: NT 00217 77164Pozdrawiam
2015-05-15 [ :-) ] * Zabik :: Szybko namierzona i rozpracowana. Ciekawy pomysl. Widac, ze zalozyciel wlozyl duzo pracy.
2015-05-15 [ :-) ] Klon :: Znaleziona. Dzieki.
2015-03-28 [ :-) ] ke1nam :: Swietna Skrzynecka. W dalszej drodze na rowerze
2014-09-27 [ :-) ] waldemarfm :: Super zabawa przy tej skrzynce!!!
2014-09-11 [ :-) ] * ironkrisso :: Super kesz brawo wielkie gratulacje


[Tipy] ^ @

SOWA mowi: powoli jak ........... SOWA says: slowly, like ........... SOWA sagt: langsam, wie ...........


[Obrazki] (tu) ^ @

BIRD


[Najblizsze] ^ @

1.0: OP1FC2 TUR 9
1.7: OP1C59 WYSPA-1-
2.0: OP2B92 ZYR 178 -
2.2: OP6C06 BACHORZE
2.5: OP1CFB Jezioro w
2.8: OP5865 LOBELIA WG
3.0: OP1169 Krzyz napo
3.0: OP6929 Krzyz


[Tam] (online) ^ @

Obrazki
BIRD

---

Paczka na oc.achjoj.info
Paczka na oc.pl
^|@